Poskytování internetu

Poskytujeme optický a bezdrátový internet pro Kladno

Popis služeb:

Poskytování trvalého připojení je hlavním důvodem, proč si naše společnost našla své místo na trhu. Budujeme rozsáhlou infrastrukturu pevných i bezdrátových sítí.

Nabízíme dvě formy připojení:

INTERNET NA OPTICE:

Optická páteřní síť až do domu se zakončením zásuvkou typu Ethernet RJ-45. Díky nejmodernějším aktivním prvkům použitým při budování a běhu sítě můžeme našim zákazníkům poskytnout nejen vysokorychlostní připojení k internetu, ale i služby spojené s přenosem hlasu, multimediální aplikace a spoustu dalších aplikací závislých na dobře dimenzované síti.

Garantované rychlosti: 500Mbit/s Upload i Download

 

BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ:

Nabízíme téměř všechny bezdrátové formy připojení.
– WiFi (2.4GHz, 5.4GHz)
– WiMAX (3.5GHz)
– Mikrovlnné spoje (10.5GHz, 11GHz, 18GHz, 74-84GHz)

Garantované rychlosti: 200Mbit/s Upload i Download