Ceník

Poskytujeme optický a bezdrátový internet pro Kladno

Ceník služeb:

PLAN

Number

minutes

Price

Price for 1 minute

Optický internet 

300

Kč/měsíc

V případě platby 6 či 12 měsíců

Měsíční platby - 363 Kč


min. 500Mbit/s

Bezdrátový internet

300

Kč/měsíc

V případě platby 6 či 12 měsíců

Měsíční platby - 363 Kč


min. 100Mbit/s

Poplatek za přípojku

3500

Kč/jednorázově

Cena za instalaci a aktivní prvky

Router není v ceně

Opravy

550

Kč/hodina

V případě zapříčinění uživatelem

Jednoduché opravy jsou řešeny individuálně

Maximální rychlost je rychlost na dané přípojce Služby Optický/Bezdrátový Internet či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variací způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná poskytovatelem ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem.

Běžně dostupná rychlost je rychlost, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost, kterou se poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované.

Velká trvající odchylka od běžně dostupné rychlosti je pokles skutečně dosahované rychlosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Velká opakující se odchylka od běžně dostupné rychlosti je taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti pod hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

 

V případě velké trvalé nebo velké pravidelně se opakující odchylky máte právo reklamovat Službu Optický/Bezdrátový Internet dle všeobecných podmínek.